07 Lis 2011

bunt of nietzsche

Serdecznie zapraszamy na spektakl pt. bunt of nietzsche, który będzie miał swoją drugą odsłonę 21 listopada 2011 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Galerii Szyb Wilson w Katowicach-Nikiszowcu.

Przedstawienie zarówno w koncepcji, jak i formie scenicznej ma na celu wprowadzić widza w przestrzeń, którą sam musi oswoić i poznać. bunt of nietzsche to nie dosłowny wykład z filozofii Friedricha Nietzschego, to inspiracja myślą, która pokazuje człowieka w drodze, poszukującego własnej ścieżki – nie zawsze łatwej – do odkrycia związków między naturą a kulturą, indywidualnością a zbiorowością, świadomością a kulturową determinacją. Wszystko to ukazane za pomocą tańca, scenografii i specjalnie skomponowanej muzyki na żywo. Nie jest to tradycyjny spektakl z podziałem na scenę i widownię. Widz – wędrowiec powinien wykazać inicjatywę w poznawaniu poszczególnych części widowiska. Musi wejść do środka. Do każdego pomieszczenia. Stać się częścią dziejącego się wokół niego wydarzenia. Pomagają mu w tym Przewodnicy oraz ściezki, które dają różne możliwości przemieszczania się po scenie. Zwieńczeniem tej wędrówki jest finałowa scena, w której wszystkie tworzywa spektaklu łączą się, skłaniając tym samym do syntezy refleksji wyniesionych z indywidualnych doświadczeń.

Spektakl powstał z inicjatywy studentów specjalności teatrologicznej kulturoznawstwa w Uniwersytecie Śląskim przy współpracy ze studentami Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a także uczestnikami Studium Fizycznego Teatru Tańca w Bytomiu, grupy tanecznej Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie, Zespołu  Kleks z Młodzieżowego Domu Kultury w Siemianowicach Śląskich, a także uczniami Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu.

Druga odsłona przedstawienia odbywa się w ramach Student Art Festival sSAFKa (14 – 28 listopada) interdyscyplinarnego wydarzenia łączącego różne dziedziny sztuki i promujacego działalność artystyczną, głównie studencką w rozmaitych formach – warsztatów, koncertów, akcji artystycznych, itd. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Silesian Art Ensemble, związane z Akademią Muzyczną w Katowicach. Współorganizatorami spektaklu są: Uniwersytet Śląski, Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego oraz Galeria Szyb Wilson. Spektakl nie mógłby się odbyć również bez pomocy innych osób i instytucji użyczających nam sprzętu lub materiałów.

Zapraszamy!

Z poważaniem
Organizatorzy bunt of nietzsche

I wszelka dola, wszelkie wydarzenie, które mi się przytrafić może – coś z pielgrzymki w nich będzie i z wędrowań po szczytach: przeżywa bo wszak człowiek samego siebie jedynie.

Friedrich Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra