19 Lis 2016

Projekt „Zderzenia cywilizacji”

W 2016 roku minęło dokładnie 20 lat od publikacji pierwszego wydania „Zderzenia cywilizacji” Samuela P. Huntingtona. To jedno z tych dzieł współczesnej myśli socjologicznej i kulturowej, które odcisnęły wyraziste piętno na naszym dzisiejszym funkcjonowaniu pośród Innych.

W związku z tym, pragniemy w roku akademickim 2016/2017 podjąć projekt zatytułowany „Zderzenia cywilizacji”, aby zapytać zarówno o aktualność myśli Huntingtona, jak i o perspektywy świata rozerwanego pomiędzy różnorodnymi kulturami i religiami. Czy idea Europy, rozumianej jako projekt intelektualny, zawiodła i nie może dalej funkcjonować na zasadach, które ją ustanowiły? Jak powinniśmy reagować na migracyjne kryzysy? Czego się bać, a wobec czego stawać dumnie wyprostowanym? Jakie koncepcje kształtują nasze współczesne postrzeganie podzielonego świata? Co zrobić, by przeciwstawić się myśleniu podszytemu lękiem i niepewnością? Czy istnieją intelektualne propozycje, które mogą stać się drogowskazem ku przyszłości?

To zaledwie niektóre z pytań, które chcemy zadać w trakcie spotkań organizowanych w ramach projektu „Zderzenia cywilizacji”. W roku akademickim 2016/2017 zamierzamy pochylić się nad lekturą takich tekstów, jak m.in.:

  • „Zderzenie cywilizacji” Samuela P. Huntingtona
  • „Gorliwość Boga. O walce trzech monoteizmów” Petera Sloterdijka
  • „Rasa i Historia” Claude’a Lévi‑Straussa
  • „Wspólnota, która nadchodzi” Giorgia Agambena
  • „Europa niedokończona przygoda” Zygmunta Baumana
  • „Bunt mas” José Ortegi y Gasseta