Władze koła

Opiekunka merytoryczna: prof. UŚ dr hab. Aleksandra Kunce

Asystent opiekunki merytorycznej: mgr Miłosz Markiewicz

Opiekunowie projektów:

„Radość tropików”: dr hab. Marek Pacukiewicz

Przewodnicząca:  Iwona Wasilewska

Zastępczyni przewodniczącej: Agata Kędzia

Skarbniczka:  Magdalena Tesluk

Pozostali członkowie Koła:

Michał Bednarczyk

Roksana Gawlas

mgr Agata Picheń

Klaudia Porszke

Julia Słomska

Alicja Słonka

Dominika Szymanek

Alina Vus