O nas

Koło Naukowe Filozofii Kultury zrzesza studentów kulturoznawstwa, międzywydziałowych studiów humanistycznych i doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Perspektywa antropologiczna, którą koło obrało za platformę ideową, orientuje interdyscyplinarnie. Celem jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i kreowanie wnikliwych prób interpretacji zdarzeń kulturowych.

Koło zostało założone w listopadzie 2002 roku i w pierwszym roku 2002/2003 swą działalność skoncentrowało na organizowaniu seminariów podejmujących problematykę Innego, Tego Samego, Obcego w europejskiej refleksji antropologicznej. Wśród przywoływanych i interpretowanych autorów znaleźli się więc Levinas, Foucault, Derrida czy Rousseau, a także Hegel, Nietzsche. Pośród wątków obecna była tożsamość człowieka, ciało ludzkie w estetyce, problem natury ludzkiej. Jednocześnie członkowie Koła organizowali wykłady gościnne (na temat obcości w kulturze Dalekiego Wschodu), uczestniczyli w konferencjach naukowych, organizowali wystawy, pracowali na przygotowaniem pierwszego numeru pisma naukowego „Anthropos?” (półrocznik, numer pierwszy – kwiecień 2003).

W następnym roku prace Koła związane były głównie z seminariami poświęconymi kulturze hiszpańskiej, estetyce japońskiej, ale również etyce życia. Pojawiały się więc w przestrzeni mentalnej hasła-klucze: Ortega y Gasset, Fuentes, Barthes, Benedict, haiku, Oshima czy Schweizer. W tym też roku ogłoszono konkurs poświęcony idei Europy. Wzorem lat ubiegłych studenci włączali się w działalność konferencyjną, wystawową.

W roku akademickim 2004/2005 Koło pracowało nad projektem TABU, co przekładało się na wykłady i seminaria dotyczące antropologii tabu czy jego tekstowych realizacji np. w piśmiennictwie Llosy. Inna działalność dotyczyła wystaw, udziału w konferencjach ogólnopolskich.

Rok akademicki 2005/2006 przyniósł kontynuację dociekań wokół tabu i nieobecności, a także organizację konferencji poświęconej tej problematyce. Ponadto skoncentrowano się na zrealizowaniu przeglądu filmów fińskich i norweskich. Ogłoszono również, wzorem lat poprzednich konkurs na esej zogniskowany wokół tematu „Codzienność wartości-wartość codzienności”.

W roku 2007 dociekania skoncentrowane zostały wokół cielesności w kulturze, co zostało uwieńczone w czerwcu 2007 roku organizacją ogólnopolskiej konferencji doktorantów i studentów nt. „Soma(w)tyczność. Wejścia ciała w literaturę, sztukę, film”. W latach 2008-2009 Koło realizuje projekty „Uśmiech i śmiech w kulturze” i „Nomadyzm” (osoby prowadzące projekty: Magdalena Kubica i Magdalena Kłosińska), które obejmują prace badawcze, publikacje, warsztaty dla dzieci i konkursy naukowe.

W  latach 2008-2009 koło współorganizowało Festiwal Nauki, organizując wykłady naukowe, na które zapraszano dyplomatów, filmowców. Robiono pokazy filmowe w związku z tematem „Nomadyzmu”. Prowadzono też warsztaty naukowe dla dzieci na temat wolności i wolnej myśli. Członkowie koła pracowali merytorycznie i organizacyjnie przy dwóch edycjach Festiwalu Wolnych Ludzi, a w jego ramach nad konferencjami „Widma wolności” i „Wolność w religiach/Wolność dla religii?”.

Koło wydaje  internetowe czasopismo naukowe „Laboratorium kultury”.

Skład założycielski koła był następujący: Paweł Ciepliński, Joanna Czyż, Monika Gnieciak, Dobrochna Kruk, Agata Liniany, Ewelina Pępiak, Marta Waseńczuk, Agnieszka Wawszkiewicz, Wojciech Ziółkowski.