Projekty

Rok akademicki 2016/2017:

 

Projekt „Zderzenia cywilizacji”

W 2016 roku minęło dokładnie 20 lat od publikacji pierwszego wydania „Zderzenia cywilizacji” Samuela P. Huntingtona. To jedno z tych dzieł współczesnej myśli socjologicznej i kulturowej, które odcisnęły wyraziste piętno na naszym dzisiejszym funkcjonowaniu pośród Innych.

W związku z tym, pragniemy w roku akademickim 2016/2017 podjąć projekt zatytułowany „Zderzenia cywilizacji”, aby zapytać zarówno o aktualność myśli Huntingtona, jak i o perspektywy świata rozerwanego pomiędzy różnorodnymi kulturami i religiami. Czy idea Europy, rozumianej jako projekt intelektualny, zawiodła i nie może dalej funkcjonować na zasadach, które ją ustanowiły? Jak powinniśmy reagować na migracyjne kryzysy? Czego się bać, a wobec czego stawać dumnie wyprostowanym? Jakie koncepcje kształtują nasze współczesne postrzeganie podzielonego świata? Co zrobić, by przeciwstawić się myśleniu podszytemu lękiem i niepewnością? Czy istnieją intelektualne propozycje, które mogą stać się drogowskazem ku przyszłości?

To zaledwie niektóre z pytań, które chcemy zadać w trakcie spotkań organizowanych w ramach projektu „Zderzenia cywilizacji”. W roku akademickim 2016/2017 zamierzamy pochylić się nad lekturą takich tekstów, jak m.in.:

  • „Zderzenie cywilizacji” Samuela P. Huntingtona
  • „Gorliwość Boga. O walce trzech monoteizmów” Petera Sloterdijka
  • „Rasa i Historia” Claude’a Lévi‑Straussa
  • „Wspólnota, która nadchodzi” Giorgia Agambena
  • „Europa niedokończona przygoda” Zygmunta Baumana
  • „Bunt mas” José Ortegi y Gasseta

 

Rok akademicki 2011/2012:

 

Opisywanie świata niepoznanego: cykl dyskusyjny poświęcony odkrywcom i podróżnikom

Cel: Ewolucja literatury podróżniczej na przestrzeni wieków. Próba odpowiedzenia na pytanie co się zmieniło, a jakie elementy pozostały niezmienne. Charakterystyka osoby podróżnika w kolejnych epokach.

Laboratorium obrazu 2: Wokół Monty Pythona

Cel: spojrzenie na twórczość grupy Monty Python jako na obraz i stan Europy po roku 1969.

Panel dyskusyjny „Anatomia zła”

Panel dyskusyjny „Anatomia zła” odbył się w Dobrej Karmie w ramach Festiwalu Wolnych Ludzi. W sobotę 10 grudnia o godzinie 18.00, tuż po projekcji filmu „Kurs do Krainy Cienia”, doktor Antonina Szybowska (Instytut Nauk o Kulturze UŚ), doktor Jacek Barcik (Katedra Prawa Międzynarodowego) i doktor Mirosław Piróg (Instytut Filozofii UŚ) będą rozmawiali o problematyce zła w filozofii, prawie i kulturze.

Laboratorium kultury: Slavdom Expedition

Laboratorium.kultury” w Dobrej Karmie zaplanowane jest jako cykl spotkań na pograniczu relacji podróżniczej i sprawozdania antropologicznego. Chcemy rozmawiać o poznawaniu innych kultur przez pryzmat wyobraźni antropologicznej, nie turystycznej. Stąd nasz postulat, by nie traktować kultur, o których mówimy w sposób przedmiotowy – nie egzotyzować ich i pokazywać jedynie powierzchowną atrakcyjność. Zależy nam na spojrzeniu partnerskim, otwartym na zrozumienie i przekazanie wartości, zwyczajów i codzienności ludzi, którzy żyją w inny niż my sposób. Podążając za słowami Levi-Straussa, nie możemy zapomnieć że są, tak samo jak my, tylko i aż ludźmi.i

„Laboratorium kultury: Radość tropików”

Drukowany numer „Laboratorium kultury”. Wokół Smutku tropików C. Levi-Straussa.

„Laboratorium obrazu: 1968. O rewolucjach”

Cel: dyskusja powstała w wyniku reakcji humanistycznej polegającej na działaniach syntezujących sztukę audiowizualną i perspektywę antropologii kultury.

„Laboratorium kultury”, nr 2: Wolność w religiach/Wolność dla religii?

Numer został opublikowany pod adresem: http://laboratorium.kultury.us.edu.pl/

 

Rok akademicki 2010/2011:

Konferencja naukowa „Radość tropików”

Zorganizowaliśmy konferencję wydziałową  oscylującą tematycznie wokół twórczości Claude’a Lévi-Straussa i jego najtrudniejszego do klasyfikacji dzieła – „Smutku tropików”.

Ze względu na monograficzny charakter konferencji nie narzucaliśmy dokładniejszych kręgów tematycznych, wierząc, że problematyka zawarta w „Smutku tropików” promieniuje w wielu niespodziewanych i inspirujących kierunkach. Chcieliśmy stworzyć ciekawy projekt skoncentrowany wokół środowiska studentów, doktorantów i pracowników naukowych Zakładu Teorii i Historii Kultury.

Warsztaty „Przełamać stereotyp: śląskość-doświadzenie-tożsamość”

Projekt warsztatów na temat szeroko pojętego doświadczenia Śląska. Patronowała mu myśl dr hab. Zbigniewa Kadłubka – „Górny Śląsk siebie nie widzi i siebie nie słyszy, sobie siebie nie uświadamia” – zgodnie z ta myślą chodziło o uświadomienie i zbadanie problemu Śląskości (sposobu jej percepcji) w tak szczególnym okresie jak przygotowania i projekty artystyczne Katowic do miana Europejskiej Stolicy Kultury oraz wprowadzenie problemu doświadczenia postindustrialnego na przykładzie przedsięwzięć artystycznych.

 

„Laboratorium kultury”, nr 1: http://www.laboratorium.kultury.us.edu.pl

Laboratorium to periodyk związany ze środowiskiem studentów i doktorantów Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego.

Pismo swoją tematyką obejmuje rozważania z pogranicza antropologii, teorii i filozofii kultury. Ma ambicje stać się internetową przestrzenią skupiającą zarówno szkice oparte na etnograficznych badaniach terenowych jak i takie, które wykorzystują interpretację szeroko rozumianych „teksty kultury” (np. filmu, spektaklu, książki, przedmiotu lub gestu) w odkrywaniu mechanizmów rządzących światem człowieka.

„Laboratorium”, jak nazwa wskazuje, wybiera drogę eksperymentu. Chce być tytułem otwartym zarówno na przemyślane metodologicznie formy jak i wolne, niezdyscyplinowane impresje. Zamierza wracać do klasyki, ale równie często planuje wybiegać w przyszłość. Dowartościowuje rozważania teoretyczne, choć nie wyklucza raportów związanych z konkretnymi działaniami wpływającymi na śląską kulturę.

„Anthropos?”, nr 14/15: http://www.anthropos.us.edu.pl/

Interdyscyplinarny projekt „Anthropos?”, który powstał w 2002 roku, jest przedsięwzięciem obejmującym: czasopismo naukowe „Anthropos?” (ISSN 1730-9549), cykl spotkań i wykładów humanistycznych, konferencje, konkursy popularnonaukowe.

Pismo „Anthropos?” jest projektem, który wypływa ze zdziwienia nad Człowiekiem i Kulturą. Ścieżki poznawcze, którym ufamy, plasują się w perspektywie antropologii i filozofii kultury. Konkret i abstrakcja jednoczą się w celu odkrywania bądź kreowania „prawdy” o człowieku w kulturze. Podążamy za istotowym pytaniem „Czym jest człowiek?”, ale i za postmodernistycznie osłabioną refleksją nad tym „Jakie konteksty tworzą ja/nie-ja?”

Cykl spotkań „Laboratorium.książki: Smutek tropików C. Levi-Straussa”

Cykl spotkań, którego idea opiera się na powrocie do książki i dowartościowaniu pracy nad tekstem. Konkretne dzieła antropologiczne, filozoficzne i kulturoznawcze poddane szczegółowej analizie są punktem wyjścia humanistycznej refleksji.

Tematyka spotkań pierwszego cyklu była następująca: Stan natury w Smutku tropików, Autokreacje Levi-Straussa, Obcy, inny, nieznany, Dusza Don Kichota, Antropologia punktów u Levi-Straussa. Opiekę naukową nad przedsięwzięciem objął dr Marek Pacukiewicz.

 

Konferencja naukowa „Wolność w religiach/Wolność dla religii?” / Wykład otwarty „Wolność w islamie” / panel dyskusyjny „Granice państwa – wolności – religii”

W ramach Festiwalu Wolnych Ludzi Koło Filozofii Kultury zorganizowaliśmy wykład otwarty i dyskusję prowadzoną przez dr Beatę Abdallah-Krzepkowskią pt. „Wolność w islamie” oraz międzynarodowy panel dyskusyjny „Granice państwa – wolności – religii”. Zwieńczeniem wydarzenia była konferencja „Wolność w religiach/Wolność dla religii?”.

 

 

Rok akademicki 2009/2010:

Panel dyskusyjny „Wolność w kulturze”

Panel dyskusyjny przeprowadzony w ramach Festiwalu Nauki. Gościem był Dariusz Stawik – członek zarządu Amnesty International Polska.

Publikacja „Widma wolności”

„Autorzy tekstów, zgromadzonych w niniejszym tomie, próbują rozpoznać problemy wolności, dookreślić tematy nasuwające się w związku z wolnością, zniewoleniem, poddaństwem, wspólnotą, grupą, kulturą, masą, hordą etc. Próbują też szukać w dyskursie filozofii, socjologii, biologii, antropologii kultury, a szukają pewnych wskazówek do myślenia o wolności człowieka i wolności kultur.”

Fragment z „Zobowiązania” prof. dr hab. Aleksandry Kunce

 

Konferencja naukowa „Widma wolności”

„Trzecia edycja Festiwalu Wolnych Ludzi, która odbywała się w Katowicach w dniach 5-13 grudnia 2009 roku nie była happeningiem i radosną hecą, chociaż używała rozmaitych środków. Była rozpisana na koncerty, pokazy filmów, wystawy fotografii, panele dyskusyjne, Maraton Pisania Listów, które wyrastały z troski o czyjeś życie. Spotkania odbywały się między innymi w Uniwersytecie Śląskim, były organizowane przez Amnesty International i Koło Naukowe Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym.”

Fragment z „Zobowiązania” prof. dr hab. Aleksandry Kunce

 

Lata 2002-2008:

Zobacz tutaj.